Privacy verklaring

Xenne's Webwinkel streeft ernaar om uw bezoek aan zijn site tot een aangename ervaring te maken. Daarom beschouwen wij uw persoonlijke gegevens als uw eigendom en zijn uw e-mails vertrouwelijk.


1. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wanneer een gebruiker zich voor de eerste keer bij Xenne's Webwinkel inschrijft, geeft hij private gegevens door. Wij zien er strikt op toe dat deze gegevens nooit verspreid of verkocht worden aan een derde instelling. Elke Xenne's Webwinkel gebruiker heeft via mijn account permanent toegang tot zijn persoonlijke gegevens om die indien nodig aan te passen. Xenne's Webwinkel verspreidt nooit persoonlijke gegevens, behalve om zich te houden aan legale verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel.


2. Vertrouwelijkheid van mails

Wij waken over de vertrouwelijkheid van uw berichten. De inhoud van naar ons verstuurde mails zal nooit aan derden kenbaar gemaakt worden.


3. Mailinglist

Wanneer u zich inschrijft bij Xenne's Webwinkel zal u gevraagd worden of u zich wenst in te schrijven op onze mailinglist. Bij gelegenheid kan u dan op de hoogte gehouden worden van onze nieuwe prijzen, promotie-acties edm. Indien u niet meer wil voorkomen op deze mailinglist kan u zich hiervoor uitschrijven via mijn account of u kan ons mailen op webwinkel@xenne.be.


4. Wet verwerking persoonlijke gegevens.

Xenne's Webwinkel leeft volledig de Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen. Uiteindelijk zijn wij bij wet verplicht om de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens aan te geven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Xenne's Webwinkel kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het onopzettelijk of accidenteel verlies en of diefstal van persoonsgegevens. Xenne's Webwinkel zal alles in het werk stellen om eventueel verlies of diefstal van persoonsgegevens te voorkomen.
Volgende
Categorieën
0 items
Fabrikanten
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken